За регион Пловдив:

МУ и УМБАЛ "Св.Георги" -д-р Любов Чочкова

Университет по Хранителни Технологии - Денислав Балев

ПУ "Паисий Хилендарски" -Стоянка Христоскова

Спортно ОУ " Васил Левски" - Анастасия Джелепова

ОУ "Тютюнджян" - Димана Димитрова

СОУ " Патриарх Евтимиий" Трендафила  Бербенриева

Завод за хартия -Белово - Ангел Мирчев

Регион Варна

Градски тратспорт - Варна - Теменужка Петрова

За Регион Плевен

В и К - Плевен -Красимир Несторов

СОУ "Стоян Заимов" - Искра Недкова

МУ - Плевен - д-р Димитър Лазаров

Промишленост

"Елаците-МЕД - Стоянка Македонска

НЕК - Язовири и каскади - Христо Колдашки

Балканфарма - Актавис - Делян Лазаров 

ЕЛБИ Булгарикум София-Моника Кръстанова

ЕЛБИ Булгарикум Видин - Петър Петров

Държавни и общински организации

Метрополитен - ЕАД Лили Дончева

Столична община - кметство -  Йорданка Минчева

Столична община, район Средец -Цецка Георгиева

Столична община, район Оборище - Витан Влахов

Патентво ведомство-РБългария -Галя Айгърова

Пазари "Възраждане" - Стоянка Бояджиева

Гробищни паркове - ОП - Васил Богоев

Н И Музей -Красимир Кръстев

В и К Бургас-Иван Илиев

Академии и институти 

НАСА -  БАН -Йоана Каравасилева

ИП "Н.Пушкаров - Петра Александрова

Университети

ВТУ "Т.Каблешков" -Иво Топалов

УНСС - Милчо Толев

УАСГ - Иван Тодоров

РУ "А.Кънчев" - Емилия Ангелова

Синдикат "Учители"

ПГ по ауди, видио и телекомуникации"А.С.Попов" -Людмила Панайотова

6-то ОУ, София -Латинка Парашкевова 

14-то СОУ, София - Неле Гетова

105-то СОУ, София - Димитър Папазовд-р

ПГ по ЖП транспорт - Карлово -Дарина Стеева

Български лекарски демократичен синдикат

НЦООЗ - София - д-р Коста Василев

Първа МБАЛ - Юлиян Йорданов

Втора МБАЛ - д-р Румен ЍХристов

Четвърта МБАЛ - д-р Тодор Кошов

Пета МБАЛ - д-р Любомир Пенев

ЦСМП - София - д-р Магдалена николова

Демократичен синдикат на съобщенията -Даниела Драганова

БП - Пловдив, Асеновград, Велинград, Пазарджик, Хасково, Плевен, Враца, Монтана, Сливен, БРСЦ- София,

Алкател - Лунсент -Ботевград, Правец

 

 

Организационната структура на АДС се изгражда на принципа на доброволното участие на автономни структурни единици.

АДС се структурира от синдикални организации, обединения и съюзи, изградени на професионален и териториален национален  принцип:

    Основни синдикални организации (синдикални секции) по месторабота, учредени в численост не по-малка от 5 члена;
    Синдикални отраслови (браншови) обединения (основни икономически дейности и квалификационни групи професии);
    Синдикални териториални обединения;
    Синдикални обединения по общини.

Членуващите в АДС организационни структури могат да имат утвърдени собствени устави, които не противоречат на този Устав.

При един и същ работодател и на едно териториално местоположение на работа може да съществува само една основна структура (организация) на АДС.
При различно териториално местоположение на работните предприятия, фирми или стопански субекти, но числящи се към един и същ работодател, се допуска изграждането на самостоятелни синдикални структури по местоработата им, но с общо представителство в социалните комисии и колективно-трудовите договаряния.