АДС е учредена на 23 януари 1993 година.

АДС е национално утвърден легитимен синдикат, регистриран във фирмено отделение при СГС под партиден № 788, том 12, разд. 5, стр. 118, с което придоби качество на юридическо лице с нестопанска цел.
   
С решение №554 на МС от 20 май 1997г. до 18.01.1999г. АДС беше призната за национално представителен синдикат на работниците и служителите и участваше активно в работата на Съвета за тристранно сътрудничество.

АДС е доброволно сдружение, конфедерация с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза, изградено от демократични синдикални структури на професионален и териториален принцип, на дееспособни физически лица, както и на юридически лица, които приемат Устава му и желаят да работят за постигане на неговите цели и програмни решения.

АДС е независима от органите и институциите на държавното и местното самоуправление, от политическите и други обществени формирования, а така също и от работодателите.

По силата на регламентите в КТ, всички нейни колективни синдикални членове са също юридически лица и ползват правата си на такива.

АДС понастоящем е реална синдикална сила, потвърдила това свое качество със стотиците свои колективни синдикални организации, професионални обединения, регионални структури и други организационни формации в цялата страна  и те са както следва:

За регион Пловдив:

МУ и УМБАЛ "Св.Георги"

УХТ

ПУ "Паисий Хилендарски"

ОУ " Васил Левски"

ОУ "Тютюнджян"

СОУ " Патриарх Евтимиий"

Завод за хартия -Белово

 

Регион Варна

Градски тратспорт - Варна

За Регион Плевен

В и К - Плевен

СОУ "Стоян Заимов"

МУ - Плевен

Промишленост

"Елаците-МЕД

НЕК - Язовири и каскади

Балканфарма - Актавис

ЕЛБИ Булгарикум София

ЕЛБИ Булгарикум Видин

Държавни и общински организации

Метрополитен - ЕАД

Столична община, район Средец

Столична община, район Оборище

Столична община, район Овча купел

Патентво ведомство-РБългария

НИМ

Академии и институти 

ИП "Н.Пушкаров

Университети

ВТУ "Т.Каблешков"

УНСС

УАСГ

РУ "А.Кънчев"

Синдикат "Учители"

ПГ по ауди и видио и телекомуникации"А.С.Попов"

6-то ОУ, София

105-то СОУ

ПГ по ЖП транспорт - Карлово

Български лекарски демократичен синдикат

НЦООЗ - София

Първа МБАЛ

Пета МБАЛ

Демократичен синдикат на съобщенията

БП - Пловдив, Асеновград, Велинград, Пазарджик, Хасково, Плевен, Враца, Монтана, Сливен, БРСЦ- София,