Важно

На  07.06.2019г.  координационен съвет на  АДС в офиса на синдиката в гр.София,  ул.Сердика,  №21  

 

 

АДС ти предлага  варианти,

за да станеш синдикален член:

1. Ако там, където работиш, вече има съществуваща синдикална организация на АДС

Това е най-бързият начин да станеш член на АДС. Необходимо е единствено да попълниш заявление за членство до ръководството на синдикалната организация. То от своя страна ще ти предложи и членска карта, с която ще имаш достъп до всички услуги и придобивки, предоставяни от АДС.

2. Ако там, където работиш, все още няма изградена синдикална организация на АДС

Ти можеш да бъдеш учредител на синдикална организация. За тази цел е необходимо да намериш поне още двама съмишленици сред своите колеги.

Как да създадете синдикална организация?
1) Направете покана към ваши колеги и вземете решение за създаване на синдикална организация. Имайте предвид, че според закона единствено самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица, работници или служители, могат да проведат такова събрание.
2) Съставете
протокол
от проведеното събрание, чрез който да удостоверите възникването на синдикалната организация. В него трябва да впишете имената на учредителите.
3) Изберете ръководство на синдикалната организация, което да уведоми за създаването й работодателя ви
4) Вашето членство, права и задължения на синдикални членове се осъществяват в синдикалната организация съгласно разпоредбите на уставите и вътрешноорганизационните документи на всеки основен член на АДС.

За повече информация и съвети за създаване на синдикална организация можеш да се свържеш с draganova@ads-sofia.com, iskrenova@ads-sofia.com.

Трябва да знаеш, че членството в АДС е преди всичко колективно – чрез синдикалната организация, която е основна структурна единица на всеки основен член на АДС. Ако членуваш в синдикална организация, можеш да ползваш всички услуги и придобивки, предоставяни от АДС.

До Красимир Вълчев

Министър на Министерство на образованието и науката/МОН/

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Аз съм председател на Асоциация на Демократичните синдикати/АДС/, създаден и учреден през 1993г.Вече 25 години ние сме на страната на нашите членове, хората на наемния труд.В нашия синдикат има синдикални организации/СО/ от  различни отрасли в икономиката на Република България, включително и отрасъл „Образование”.В малкото софийски/общински/ училища, където имаме СО, срещаме голям отпор от страна на директорите за подписване на колективен трудов договор/КТД/  съгласно чл.51А от Кодекса на труда/КТ/. Ние си даваме сметка, че това е абсолютна дискриминация, по признак синдикат и нарушаване на правата на хората да се сдружават  по интереси съгласно Международната Организация на труда/МОТ/ и конституцията на Република България.Ние не сме съгласни да се молим на тези директори да подпишат КТД, след като са длъжни /чл.52 от КТ/ да преговарят за КТД.Ние не сме съгласни  да се предлага размер на  присъединителна вноска и  да се предлага процедура за присъединяване в общински КТД /чл.51В/, защото не е редно. Това е право на договаряне съгласно чл.51А от КТ, всичко друго за нас е:Липса на свободата, уважението към другите, толерантността, справедливостта, отговорността: защото уважението към правата на другите е свързано с отговорност за собствените ни дейности и полагане на усилия за прилагане на правата на всеки и всички.Това ли са  учителите на нашите деца, които са далече от тези морални норми?

Моля да обърнете внимание на директорите на следните училища:СУ 105-то”Ат.Далчев”, 6-то ОУ „Граф Игнатиев”, ПГ по АТВ „Попов” и др.. Всеки един от тях намира повод да не подпише необходимото за членовете ни КТД за 2019г.

От името на ръководството на АДС съм длъжна да Ви помоля за кратка среща в удобно за Вас време.

Благодаря за вниманието и очаквам в близко време среща с Вас!

 

Актуално

 Какво предлагаме ние от АДС?
Приемаме нови членове и формираме синдикални организации работещи
във всички отрасли на страната
Юридическа защита
Социално и солидарно подпомагане
Борба срещу уволненията
Контрол върху спазване на КТД
Повишаване на образователното равнище на синдикалните членове
Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодателя
Безусловна валидност на КТД и споразумения на ниво работодател/работник
Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуски, обезщетения, допълнителни възнаграждения
Безплатна трудово-правна и консултантска помощ
Информираност по условията на труд, финанси, закони и нормативна документация
Повишаване на трудовата квалификация и специализация
Стимулиране на младите хора

  Контакти

ул. "Сердика " 21,  София 1202

тел.: (+359 2) 980 66 65

iskrenova@ads-sofia.com; draganova@ads-sofia.com