Важно

На  11,12.06.2021г. от ще се  15 КОНГРЕС И СЕМИНАР на АДС .

 

АДС  предлага  варианти,

за да станеш синдикален член:

1. Ако там, където работиш, вече има съществуваща синдикална организация на АДС

Това е най-бързият начин да станеш член на АДС. Необходимо е единствено да попълниш заявление за членство до ръководството на синдикалната организация. То от своя страна ще ти предложи и членска карта, с която ще имаш достъп до всички услуги и придобивки, предоставяни от АДС.

2. Ако там, където работиш, все още няма изградена синдикална организация на АДС

Ти можеш да бъдеш учредител на синдикална организация. За тази цел е необходимо да намериш поне още двама съмишленици сред своите колеги.

Как да създадете синдикална организация?
1) Направете покана към ваши колеги и вземете решение за създаване на синдикална организация. Имайте предвид, че според закона единствено самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица, работници или служители, могат да проведат такова събрание.
2) Съставете
протокол
от проведеното събрание, чрез който да удостоверите възникването на синдикалната организация. В него трябва да впишете имената на учредителите.
3) Изберете ръководство на синдикалната организация, което да уведоми за създаването й работодателя ви
4) Вашето членство, права и задължения на синдикални членове се осъществяват в синдикалната организация съгласно разпоредбите на уставите и вътрешноорганизационните документи на всеки основен член на АДС.

За повече информация и съвети за създаване на синдикална организация можеш да се свържеш с draganova@ads-sofia.com, iskrenova@ads-sofia.com.

Трябва да знаеш, че членството в АДС е преди всичко колективно – чрез синдикалната организация, която е основна структурна единица на всеки основен член на АДС. Ако членуваш в синдикална организация, можеш да ползваш всички услуги и придобивки, предоставяни от АДС.

 

Актуално

 Какво предлагаме ние от АДС?
Приемаме нови членове и формираме синдикални организации работещи
във всички отрасли на страната
Юридическа защита
Социално и солидарно подпомагане
Борба срещу уволненията
Контрол върху спазване на КТД
Повишаване на образователното равнище на синдикалните членове
Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодателя
Безусловна валидност на КТД и споразумения на ниво работодател/работник
Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуски, обезщетения, допълнителни възнаграждения
Безплатна трудово-правна и консултантска помощ
Информираност по условията на труд, финанси, закони и нормативна документация
Повишаване на трудовата квалификация и специализация
Стимулиране на младите хора

  Контакти

ул. "Сердика " 21,  София 1202

тел.: (+359 2) 980 66 65

iskrenova@ads-sofia.com; draganova@ads-sofia.com