Асоциация на Демократичните Синдикати

ул. "Сердика " 21,  София 1202,тел.: (+359 2) 980 66 65
www.ads-sofia.com
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Даниела Димитрова Драганова -Председател

тел: 0877 309 794, 02/980 66 65

draganova@ads-sofia.com

Димитринка Любенова Искренова- Зам. председател

тел: 0877 309 408, 02/980 6 665

iskrenova@ads-sofia.com

Мария Кирилова Кишрчева - Секретар ПС отговаря за връзки с политически,

синдикални и държавни органи
тел: 0877 607 223

Цецка Кръстева Георгиева - Секретар ПС отговаря за връзки с организациите и

отчитане на чл.внос
тел: 0877 309 278

Цанка Благоева Чаръкчиева – Секретар ПС отговаря за проекти и европрограми

за набиране финансови средства
тел: 0877 310 546

 

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Председател - Ивайло Топалов

ЧЛЕНОВЕ:

1.Витан Влахов

2.Мара Петрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Тел/факс 02/9806665

Завеждащ финансова дейност– Радка Иванова Константинова

Първа Инвестиционна Банка

 

IBAN BG66FINV91501215674427

 

Банков  код FINVBGSF


тел: 0877 309 580Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода