Асоциация на Демократичните Синдикати

ул. "Сердика " 21,  София 1202,
www.ads-sofia.com
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Даниела Димитрова Драганова -Председател

тел: 0877 309 794

draganova@ads-sofia.com

Димитринка Любенова Искренова- Зам. председател

тел: 0889 319 771

iskrenova@ads-sofia.com

Мария Кирилова Кирчева - Секретар ПС отговаря за връзки с политически,

синдикални и държавни органи
тел: 0877 607 223

Цецка Кръстева Георгиева - Секретар ПС отговаря за връзки с организациите и

отчитане на чл.внос
тел: 0885 341 181

Цанка Благоева Чаръкчиева – Секретар ПС отговаря за проекти и европрограми

за набиране финансови средства
тел:0878 201 182

 

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Председател - Ивайло Топалов

ЧЛЕНОВЕ:

1.Христо Колдашки

2.Лилия Цолова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Завеждащ финансова дейност– Мара Димитрова Петрова

тел.0882 505 105

Първа Инвестиционна Банка

IBAN BG66FINV91501215674427

Банков  код FINVBGSFВашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода